Το λεξικό ARCHIDICT και τα κουίζ και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα αυτών των βασικών παραδοτέων είναι τα προϊόντα μιας Ευρωπαϊκής εταιρικής σύμπραξης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγικής εταιρικής σχέσης Erasmus + Key Action 2 (2017-2020), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πλήρης τίτλος του έργου ARCHIDICT είναι το «Εικονογραφικό Πολύγλωσσο Λεξικό για Αρχιτέκτονες, Οικοδόμους και Εργάτες» βάσει του αριθμού συμφωνίας 2017-1-HU01-KA202-036021. Το έργο συνεργασίας συντονίστηκε από την EK Association (ÉK Egyesület) σε στενή συνεργασία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού, το Tempus Public Foundation στην Ουγγαρία. Η συνεργασία αποτελείται από 8 εταίρους από όλα τα μέρη της Ευρώπη, εκτός από το συντονιστικό ίδρυμα, και έχουν ως εξής: Associazione Euphoria (Ιταλία), Creative Learning Programmes (UK), Akademia SEK (Βουλγαρία), Best Cybernetics (Ελλάδα), Oporto Global University (UPT), Voluntary Labour Corps (Πολωνία) and IELM (ES). Η συνεργασία διαφόρων προφίλ περιλαμβάνει ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της κατασκευαστικής βιομηχανίας, της γλωσσικής κατάρτισης και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εταιρείες πληροφορικής και πανεπιστήμια. Αυτοί οι εταίροι δημιούργησαν ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, της Εκπαιδευτικής Ομάδας (Associazione Euphoria, IELM. CLP, UPT και VLC), της Αρχιτεκτονικής Ομάδας (EK Association and Akademia SEK) και της Τεχνολογικής ομάδας (Best Cybernetics, UPT και EK Association). Αρκετές συνεργασίες και εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν εντός των ομάδων του έργου και συνεργασίες των ομάδων εργασίας έτσι ώστε τα σχεδιασμένα υλικά να μπορούν να συναρμολογηθούν με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Η συνεργασία ARCHIDICT ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και εξακολουθεί να είναι ενεργή για την τακτική διόρθωση και τις ενημερώσεις του υλικού, και κυρίως για το περιεχόμενο του λεξικού, τόσο των εικονογραφήσεων όσο και των όρων που παρέχονται σε 9 γλώσσες. Επιπλέον, τα μέλη της κοινοπραξίας ανυπομονούν να υποδεχτούν περαιτέρω συνεργάτες που θα μπορούσαν να φροντίσουν για περαιτέρω μεταφράσεις και την επιμέλεια των γλωσσών ως μέρος του ARCHIDICT. Κατά τη διάρκεια του έργου, η υλοποίηση των αποτελεσμάτων υποστηρίχθηκε επίσης από τη βοήθεια των συνδεδεμένων εταίρων σε κάθε χώρα της εταιρικής σχέσης. Αυτά τα αρχιτεκτονικά ιδρύματα παρείχαν σημαντική κριτική υποστήριξη σχετικά με τις εικονογραφήσεις, τις λειτουργίες του λεξικού και τις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις που είναι διαθέσιμες στο λεξικό. Η λίστα των συνδεδεμένων συνεργατών είναι η ακόλουθη:
 • FLAT-Net Line Bt (Hungary)
 • Cameronwebster Architects LLP (UK)
 • Geotiber Srl (Italy)
 • Arq. Pedro Pitão Freitas (Portugal)
 • Grupa FOMO sp. z o.o. (Poland)
 • Dipl. Eng. Yordan Boshkov (Bulgaria)
 • I-CITE S.L.U. (Spain)
 • Dipl. Eng. Zappis Dionisis (Greece)

Ομοίως με τις αναθεωρήσεις που παρείχαν οι συνδεδεμένοι εταίροι, η εταιρική σχέση πήρε επίσης συνέντευξη από εκατοντάδες άτομα από την ομάδα-στόχο για να συλλέξουν τις απόψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα και την ικανοποίησή τους κατά τη δοκιμή του λεξικού και τα κουίζ.

Η πλατφόρμα ARCHIDICT φιλοξενεί όλα τα προϊόντα της συνεργασίας, και είναι τα εξής:
 • - Παραδοτέο 1/1 - Το ψηφιακό πολύγλωσσο λεξικό του ARCHIDICT με τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του που σας επιτρέπει ακούγοντας τους ήχους των όρων να εξετάσετε την πραγματική χωρική έκταση ενός όρου ως μέρος ενός πιο περίπλοκου γραφικού. Σύνδεσμος: archidict.com
 • - Παραδοτέο 1/2 - Τα κουίζ που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές γλωσσών της αρχιτεκτονικής ορολογίας να δοκιμάσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της εξερεύνησης του διαδραστικού διαδικτυακού λεξικού. Υπάρχουν 6 τύποι ασκήσεων διαθέσιμοι σε βαθμούς δυσκολίας από το απλούστερο έως και το πιο περίπλοκο: 1) Σωστό ή Λάθος 2) Πολλαπλή Επιλογή 3) Hot Spots 4) Hot Spots με ήχους 5) Drag and Drop 6) Drag and Drop με ήχους. Σύνδεσμος: archidict.com/quizzes
 • - Παραδοτέο 2 - Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο που χρησιμεύει ως εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση του Λεξικού και τα κουίζ τα οποία επισημαίνουν επίσης τις εκπαιδευτικές πτυχές αυτών των υλικών για τους καθηγητές και τους εκπαιδευτικούς κτιρίων στις τάξεις Ολοκληρωμένης εκμάθησης περιεχομένου και γλώσσας (CLIL) παρέχοντας σχέδια μαθημάτων και άλλες προτάσεις που θα βοηθήσουν την εκπαιδευτική χρήση.
 • - Παραδοτέο 3 - Ο οδηγός για την επέκταση του λεξικού σαν ένα τεχνικό εγχειρίδιο για όλους εκείνους που θα εργαστούν στην επέκταση και τις ενημερώσεις του λεξικού στο μέλλον. Παρέχει αναλυτικά μαθήματα για το πώς να διαχειριστείτε τις διάφορες πτυχές του λεξικού από την προσθήκη όρων σε μια επιλεγμένη γλώσσα μέχρι και την δημιουργία νεότερων εικόνων.
 • - Παραδοτέο 4 - Παραδοτέο 4 - Το λεξικό έντυπης μορφής του πολύγλωσσου λεξικού που μπορεί να εκτυπωθεί και επιτρέπει την εξερεύνηση του περιεχομένου και εκτός σύνδεσης ή την εκτύπωση των σελίδων για προσωπική χρήση.

Για παραδοτέα 2, 3 και 4, επισκεφθείτε τα Εγχειρίδια και την Σελίδα οδηγών: archidict.com/guides

Η υλοποίηση του έργου σε διεθνές επίπεδο ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις διακρατικές συναντήσεις οι οποίες οργανώθηκαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου του προγράμματος. Αυτές οι συναντήσεις επέτρεψαν στους εταίρους να λάβουν αποφάσεις γρηγορότερα σε πολλές αμφιλεγόμενες καταστάσεις, αφήνοντας την κοινοπραξία να σκεφτεί συλλογικά και να λύσει τα πραγματικά προβλήματα κατά τη διάρκεια σημαντικών συζητήσεων. Οι συναντήσεις παρείχαν επίσης δυνατότητες να μάθουν περισσότερα για τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής και τις θεσμικές προσεγγίσεις των φιλοξενούμενων οργανισμών. Μάθετε περισσότερα για τις συνολικά 5 συναντήσεις της συνεργασίας εδώ.

1 Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, που φιλοξενήθηκε από την EK Association μεταξύ 15-16 Νοεμβρίου 2017. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ήταν: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti (ΕΚ Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa (UPT), Nicole Georgogianni (Best Cybernetics), Ewa Buzowa, Daniel Orlewski (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Adam Pisula (IELM), Chrysi Koundouraki (CLP).
2 δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας, που φιλοξενήθηκε από την Associazione Euphoria μεταξύ 10-11 Μαΐου 2018. Οι συμμετέχοντες στην επαγγελματική εκδήλωση ήταν: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti, Orsolya Toth (EK Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa, Sonia Sobral (UPT), Nicole Georgogianni, Makis Zontos (Best Cybernetics), Daniel Orlewski, Magdalena Kwaśniewska (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Adam Pisula (IELM), Kate Sailer, Robin Webster, Kalli Rodopoulou (CLP).
3 Το τρίτο διακρατικό έργο πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα της Ισπανίας που φιλοξένησε η IELM στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2018. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ήταν: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti (EK Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa, Sónia Sobral (UPT), Nicole Georgogianni (Best Cybernetics), Daniel Orlewski, Magdalena Kwaśniewska (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Adam Pisula (IELM), Chrysi Koundouraki (CLP).
4Η 4η συνάντηση οργανώθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, που φιλοξενήθηκε από το Voluntary Labour Corps μεταξύ 9 και 10 Μαΐου 2019. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ήταν: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti, Anna Palotas (EK Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa, Sónia Sobral (UPT), Daniel Orlewski, Magdalena Kwaśniewska, Monika Buczek (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Robin Webster (CLP).
5 Οι εταίροι του έργου ARCHIDICT συναντήθηκαν για 5η φορά στο Εδιμβούργο, Σκωτία , Ηνωμένο Βασίλειοστις 7 και 8 Νοeμβρίου του 2019. Οι συμμετέχοντες στην επαγγελματική εκδήλωση ήταν: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti (ΕΚ Association) Erika Nemes (Associazione Euphoria), Sónia Sobral (UPT), Nicole Georgogianni (Best Cybernetics), Daniel Orlewski, Monika Buczek (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Chrysi Koundouraki, Robin Webster (CLP).
6 Η τελική συνάντηση του έργου ARCHIDICT αρχικά αναβλήθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε λόγω του Covid-19 . Η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο αντικαταστήθηκε με πολλές εικονικές συναντήσεις.

Η συνεργασία ARCHIDICT σχεδίαζε να διοργανώσει ειδικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου για τους εκπρόσωπους της ομάδας-στόχου: πρακτικάριοι αρχιτέκτονες, μαθητές και εκπαιδευτές κτιρίων και αρχιτεκτονικών μελετών, θέματα σχεδιασμού, ιστορία της τέχνης στον τομέα της ΕΕΚ και σε επίπεδο πανεπιστημίου κ.λπ. Λόγω των ειδικών καταστάσεων με την πανδημία του Covid-19, αυτοί οι χώροι οργανώθηκαν σε διαδικτυακή μορφή. Οι διαδικτυακές διαλέξεις πραγματοποίηθηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες στις χώρες εταίρους:

 • Akademia SEK, Bulgaria, 26th November 2020 - 8 participants
 • UPT, Portugal, 2nd December 2020 - 12 participants
 • Euphoria, Italy, 3rd December 2020 - 77 participants
 • CLP, UK, 3rd December 2020 - 10 participants
 • Euphoria, Italy, 17th December 2020 - 37 participants
 • IELM, Spain, 21st December 2020 - 35 participants
 • Best Cybernetics, Greece, 28th December 2020 - 14 participants
 • EK Association, Hungary, 30th December 2020 - 20 participants
 • VLC, Poland, 30th December 2020 - 33 participants