Наръчник за обучение
Наръчникът за обучение на ARCHIDICT служи като наръчник за образователни институции, преподаватели по специализирана тематика и езици как да използват Речника и Тестовете като част от различни рамки, включително CLIL класове. В наръчника са включени 3 вида примерни учебни планове, които обучителите и учителите могат да използват за организиране на обучения с речника ARCHIDICT.
Учащите и професионалистите могат да използват тази книга и като ръководство как да работят с речника максимално ефективно. Книгата подробно описва начините за навигация в речника. Може да бъде използвана или системата "меню акордеон", която организира илюстративните страници на речника в глави и подглави или функцията Търсене, чрез която може да се намери значението на желания термин в структурата на главите. Освен това интерактивните функции на дигиталните страници са подробно обяснени с помощта на илюстративни изображения.
Изтеглете pdf версията от следния линк: Изтегли PDF
Ръководство за разширяване на Речника
ARCHIDICT ще се актуализира и разширява непрекъснато и в бъдеще въз основа на обратни връзки и входящи данни, които пристигат от потребителите и членовете на разширяващото се партньорство ARCHIDICT. Това ръководство помага на всички, които могат да допринесат за по-нататъшните разширения и актуализации на материала, давайки правилно и ясно разбиране как могат да бъдат направени промените в речника, като се започне от добавяне на нови преводи до създаването на нови интерактивни изображения. Действията, достъпни за администратори, са описани с помощта на илюстративни изображения, помагащи лесна ориентация за бъдещите сътрудници, които могат да добавят нови езици или нови страници - включително нови чертежи и нови термини в речника.
Изтеглете pdf версията от следния линк: Изтегли PDF
Печатна версия на Речника
Илюстрациите на дигиталния архитектурен речник са обединени в публикация с възможност за хартиен печат, запазвайки същата структура на главите като онлайн версията, но естествено без интерактивните функции, които не могат да работят без онлайн среда на база данни.
Редакторите на речника са организирали страниците по начин, подходящ за най-често използваните размери на екрана, като същевременно са имали предвид, че най-лесният начин за разпечатване на речника за лична употреба е формат А4.
Изтеглете pdf версията от тук и я използвайте на своя компютър или мобилен телефон, дори ако сте офлайн или отпечатайте необходимите страници за ежедневната си работа или за изучаването на езици: Изтегли PDF