Az ARCHIDICT Szótár és a Kvízek valamint minden további kiegészítő anyag, amely e két fő végeredményhez kapcsolódik, egy európai partnerség terméke, amely az Erasmus+ Kulcstevékenységek 2. Stratégiai Partnerség program keretében valósult meg (2017-2020) és amelyet az Európai Bizottság finanszírozott. Az ARCHIDICT projekt teljes címe “Képes többnyelvű szótár építészeknek, építkezőknek és kivitelezőknek”, szerződésszáma: 2017-1-HU01-KA202-036021. A partnerséget az ÉK Egyesület (szoros együttműködésben a magyar nemzeti irodával, a Tempus Közalapítvánnyal. A partnerség egész Európából 8 partnerrel rendelkezik, akik a koordinátor mellett a következők: Associazione Euphoria (Olaszország), Creative Learning Programmes (Egyesült Királyság), Akademia SEK (Bulgária), Best Cybernetics (Görögország), Oporto Global University (Portugália), Voluntary Labour Corps (Lengyelország) and IELM (Spanyolország). A sokféle profilú partnerség az építészet illetve az építőipar területén tevékenykedő intézményeket, nyelvoktatási és egyéb képző intézményeket, számítástechnikai céget és egyetemet is magába foglal. Ezek a partnerek különböző munkacsoportokat alkottak a program megvalósítása során, úgymint az oktatási (Associazione Euphoria, IELM. CLP, UPT and VLC), az építész (ÉK Egyesület és Akademia SEK) valamint a számítástechnikai (Best Cybernetics, UPT és ÉK Egyesület) projekt-teamet. Az egyes munkacsoportokon belül és közöttük számos együttműködés és műhelymunka valósult meg annak érdekében, hogy a tervezett anyagok a legjobb minőségben valósulhassanak meg. Az ARCHIDICT Partnerség 2017 szeptemberében indult és a mai napig aktív annak érdekében, hogy rendszeres korrekciókkal és frissítésekkel fejlesszék a szakmai anyagokat, elsődlegesen a szótár tartalmát, beleértve úgy a képi anyagot, mint a 9 nyelven rendelkezésre álló szóanyagot. Ezt kibővítendő, a konzorcium tagjai várják újabb partnerek csatlakozását is, akik további fordításokkal és így új nyelvekkel tudnák gazdagítani az ARCHIDICT szótárat. A program ideje alatt a projekttermékek megvalósítását minden egyes partnerországból további építész cégek, intézmények is segítették, fontos és hasznos visszajelzésekkel látva el a készítőket az illusztrációkkal, az interaktív funkciókkal és a többnyelven elérhető szóanyaggal kapcsolatban. A korrekciót végző partnerintézmények a következők voltak:
 • FLAT-Net Line Bt (Magyarország)
 • Cameronwebster Architects LLP (Egyesült Királyság)
 • Geotiber Srl (Olaszország)
 • Arq. Pedro Pitão Freitas (Portugália)
 • Grupa FOMO sp. z o.o. (Lengyelország)
 • Dipl. Eng. Yordan Boshkov (Bulgária)
 • I-CITE S.L.U. (Spanyolország)
 • Dipl. Eng. Zappis Dionisis (Görögország)

A lektorálásra felkért partnerek mellett a partnerség a szótár célcsoportjának a véleményét is igyekezett kikérni a szótár használatával és a feladatok tesztelése során szerzett tapasztalataik megismerése érdekében.

Az ARCHIDICT honlapon elérhető a program összes terméke, melyek a következők:
 • - Eredmény 1/1 - ARCHIDICT digitális többnyelvű szótár, amely interaktív funkciói révén lehetőséget biztosít a szavak kiejtett verziójának meghallgatására és a szavakhoz tartozó jelentés egy komplex illusztráción belüli térbeli kiterjedésének megismerésére is. Link: archidict.com
 • - Eredmény 1/2 - Kvíz Feladványok, amelyek az építészeti szakkifejezések elsajátítását kitűző tanulóknak nyújtanak segítséget a szótár böngészése során megszerzett tudásuk teszteléséhez. 6-féle kvíz áll rendelkezésre az egyszerűbbektől a bonyolultabbakig: 1) Igaz vagy Hamis? (True or False?) 2) Válassz egyet! (Multiple Choice) 3) Keresd a helyét! (Hot Spots) 4) Keresd a helyét! - hanggal (Hot Spots with Sounds) 5) Húzd a helyére! (Drag & Drop) 6) Húzd a helyére! - hanggal (Drag & Drop with Sounds). Link: archidict.com/quizzes
 • - Eredmény 2 - Oktatási Kézikönyv, amely segédletként szolgál a Szótár és a Feladványok helyes használatához és amely ismerteti ezen tananyagok oktatási szempontrendszerét a nyelvoktatók és CLIL osztályok szaktanárai számára, óravázlatokkal és egyéb tanácsokkal segítve az anyagok tanórai felhasználását.
 • - Eredmény 3 - Segédlet a szótár bővítéséhez, amely egy technikai kézikönyv mindazoknak, akik a szótár jövőbeli bővítésein és frissítésein fognak dolgozni. Lépésről-lépésre mutatja be a különböző szerkesztési lehetőségeket attól kezdődően, hogyan kell új kifejezéseket feltölteni egy adott nyelvhez, egészen odáig, hogy hogyan lehet interaktív lapokat készíteni a szótárhoz.
 • - Eredmény 4 - A Szótár letölthető és nyomtatható verziója, amely lehetőséget ad a többnyelvű szótár offline történő böngészésére vagy az oldalak személyes használatra történő kinyomtatására.

Utóbbi három projekttermék a honlap Kézikönyvek oldalán érhető el: archidict.com/guides

A projekt nemzetközi szinten való megvalósítását nagymértékben segítették a nemzetközi projektértekezletek, amelyből többet is szerveztek a résztvevők a program futamideje alatt. Ezek a találkozók lehetővé tették a partnerek számára, hogy gyorsabban jussanak dűlőre számos megvitatandó kérdésben, együtt gondolkozhassanak és az aktuális problémákat megoldják az egyeztetések eredményeképpen. A találkozót hozzásegítették a résztvevőket ahhoz is, hogy többet tudjanak meg a rendezvényt lebonyolító országok kulturális viszonyairól és fogadóintézmények szervezeti működéséről. Az alábbiakban kicsit bővebben olvashatunk ezekről a találkozókról:

1 A program nyitóértekezlete Budapesten, Magyarországon, az ÉK Egyesület szervezésében valósult meg 2017 november 15. és 16. között. Az értekezletek részvevői a következők voltak: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti (EK Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa (UPT), Nicole Georgogianni (Best Cybernetics), Ewa Buzowa, Daniel Orlewski (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Adam Pisula (IELM), Chrysi Koundouraki (CLP).
2A második közös projektértekezlet Rómában, Olaszországban tartották a partnerek. A rendezvény szervezői az Associazione Euphoria volt 2018 május 10-11. között. A résztvevők Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti, Orsolya Toth (EK Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa, Sonia Sobral (UPT), Nicole Georgogianni, Makis Zontos (Best Cybernetics), Daniel Orlewski, Magdalena Kwaśniewska (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Adam Pisula (IELM), Kate Sailer, Robin Webster és Kalli Rodopoulou (CLP) voltak.
3A harmadik nemzetközi találkozót Granadában, Spanyolországban szervezte az IELM 2018. november 8-án ls 9-én. A résztvevők Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti (EK Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa, Sónia Sobral (UPT), Nicole Georgogianni (Best Cybernetics), Daniel Orlewski, Magdalena Kwaśniewska (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Adam Pisula (IELM) és Chrysi Koundouraki (CLP) voltak.
4A program negyedik programértekezlete Katowicében, Lengyelországban valósult meg 2019. május 9. és 10. között, házigazdája a Voluntary Labour Corps volt. A program résztvevői a következők voltak: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti, Anna Palotas (EK Association) Erika Nemes, Cristina Ceccarelli, Riccardo Gini (Associazione Euphoria), Cristina Sousa, Sónia Sobral (UPT), Daniel Orlewski, Magdalena Kwaśniewska, Monika Buczek (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Robin Webster (CLP).
5 Az ARCHIDICT ötödik találkozóját Edinburgh-ban, Skóciában tartották a partnerek 2019. november 7-8. között, a Creative Learning Programmes szervezésében. Az értekezleten résztvevő személyek listája: Gabor Palotas, Mate Hidasnemeti (EK Association) Erika Nemes (Associazione Euphoria), Sónia Sobral (UPT), Nicole Georgogianni (Best Cybernetics), Daniel Orlewski, Monika Buczek (VLC), Steffka Pehlivanova, Gergana Deenichina (Akademia SEK), Chrysi Koundouraki, Robin Webster (CLP).
6 Az ARCHIDICT záróértekezlete először halasztásra került, majd teljesen elmaradt a Covid-19 járvány okozta nemzetközi helyzet miatt. A személyes találkozót virtuális meetingek segítségével pótolták a program résztvevői.

Az ARCHIDICT Partnerség tervei között szerepelt, hogy a projekttermékek bemutatása céljából rendezvénysorozatot tart a célcsoport képviselőinek: gyakorló építészeknek, építőipari szakmák tanulóinak és oktatóinak. építész és belsőépítész-hallgatóknak, művészettörténészeknek az oktatás különböző szintjein a szakközépiskoláktól az egyetemekig. A Covid-19 világjárvány következtében azonban ezeket a találkozókat online módon kell megtartani. Az virtuális bemutató előadások az alábbi időpontokban valósultak meg a partnerországokban:

 • Akademia SEK, Bulgária, 2020. november 26. - 8 résztvevő
 • UPT, Portugália, 2020. december 2. - 12 résztvevő
 • Euphoria, Olaszország, 2020. december 3. - 77 résztvevő
 • CLP, Egyesült Királyság, 2020. december 3. - 10 résztvevő
 • Euphoria, Olaszország, 2020. december 17. - 37 résztvevő
 • IELM, Spanyolország, 2020. december 21. - 35 résztvevő
 • Best Cybernetics, Görögország, 2020. december 28. - 14 résztvevő
 • ÉK Egyesület, Magyarország, 2020. december 30. - 20 résztvevő
 • VLC, Lengyelország, 2020. december 30. - 33 résztvevő